Borang Penyertaan Restoran/Kedai

Borang Penyertaan Restoran/Bisnes yang memerlukan Perkhidmatan Hippo Food Delivery

*Kepada pihak yang berminat, sila isi borang ini dan pihak kami akan menghubungi tuan untuk maklumat lanjut* Hubungi kami melalui talian hotline 01151115401

Berjaya! Permitaan anda telah selamat kami terima!

Sila isi maklumat lengkap

HippoFoodDelivery-Kepala Batas

OK